HSK1級

※声調記号:[例]zhōngwén   数字表記:[例]zhong1wen2

数詞 1.8 [中] 数目,七加一后所得。 [英] eight;the eighth (8th) [日] 8.はち.第八(の).8番目(の). 2.大体の数を示す [日] 大体の数を示す. 常用語彙(製作中) bābǎo […]

動詞 1.愛する [中] 对人或事物有很深的感情。 [英] love [日] 愛する.かわいがる. [反義] ;;. 2.好む [中] 喜欢。 [英] like; be fond of; be keen on [日] ( […]